Graphic by Kamilla Mez, 2024.Hver fugl synger
med sit næb


Invitation til åben refleksionsdag om kunst i socialpsykiatrien

Det er en fornøjelse at invitere til en offentlig fejring af projektet Hver fugl synger med sit næb; et samarbejde mellem billedkunstnere Sóley Ragnasdóttir og Inga Gerner Nielsen og medlemmer på det socialpsykiatriske bo- og arbejdstilbud Enggården.

Som afslutning på workshop-serien Hver fugl synger med sit næb med samtidskunstnere Sóley Ragnasdóttir og Inga Gerner Nielsen på Enggårdens kreative værksted Skærlund, afholdes denne 1-dags event. Formålet er at skabe et refleksionsrum for at dele erfaringer omkring at arbejde med samtidskunst i socialpsykiatrien.Dagen vil give indsigt i kunstneriske processer bag workshop-serien, hvor kunstnerne afholdte en række mønster og arkiv workshops med afsæt i deres egen praksis og Skærlunds historiske arkiv af billedkunst og skabte et spændende møde med medlemmernes egne kreative processer.

Efter frokost inviteres der til faglig workshop med fokus på at dele erfaringer med at arbejde i feltet mellem samtidskunst og sundhedssektoren. Workshoppen vil være faciliteret af lím collective og ARIEL, med indspark fra udviklingskonsulent Clara Dybbroe Viltoft, og leder af Enggården, Leo Skydt Jørgensen. Parallelt med den faglige workshop vil der afholdes en rundvisning på Enggården. Alle er velkomne, og vi opfordrer personale i socialpsykiatrien og sundhedssektoren til at deltage.

Hver fugl synger med sit næb er kurateret af platformen ARIEL - Feminismer i det Æstetiske og er en del af lim collectives artist placements, et kunstfagligt program der undersøger nye former for samarbejde mellem social- og sundhedssektoren og samtidskunstnere.

~ tid og sted ~

Galleri Skærlund på Enggården
Katholmvej 7
7700 Thisted

25. juni kl. 10 - 15

Vi vil gerne byde på lidt at spise og drikke, så fortæl os gerne hvor mange I forventer at deltage.

~ kontakt ~
Leo Skydt Jørgensen
e-mail: lj@thisted.dk / telefon: 20137228

~ program ~
Kl. 10.00       Ankomst til Skærlund
Kl. 10.15        Velkomst og præsentation v. lím collective og ARIEL
Kl. 10.30       Introduktion til den kreative enhed og Skærlund arkivet
Kl. 11.00         Artist talk og samtale v. Sóley Ragnasdóttir og Inga Gerner Nielsen
Kl. 12.30        Frokost
Kl. 13.30        Rundvisning
Kl. 13.30        Faglig workshop v. lím collective og ARIEL
Kl. 15.00        Tak for i dag

~ udstillingsperiode ~
25. juni - 25. august 2024
Åbent kl. 10-15
(ferielukket i juli)

~ for spørgsmål, kontakt ~
info.limcollective@gmail.com

~ arrangører ~
Projektet er et samarbejde mellem Fountain House Enggården og lím collective. Projektet er en del af LAP (lím artist placement), et pilotprojekt, der undersøger nye samarbejdsformer mellem samtidskunstnere og omsorgsfælleskaber i og omkring sundheds- og socialsektoren i Nordjylland. Projektet er desuden kurateret i samarbejde med ARIEL - Feminismer i det Æstetiske.

Sóley Ragnarsdóttir er en dansk/isländsk billedkunstner, som bor og arbejder i Thy. Hun er uddannet fra Städelschule i Frankfurt am Main i 2019. Hendes praksis kredser om en feministisk tilgang til at indsamle og udforske arv, erindringer og samtidige problemstillinger såsom miljøforurening.

Inga Gerner Nielsen er kunstner og performer med base i Tversted Nordjylland, med en Post-MA i kunstnerisk forskning, fra a.pass i Bruxelles. Hun har siden 2014 arbejdet i krydsfeltet mellem omsorg og performance, senest med projektet In the Mirror of Carework, der danner ramme for udveksling af erfaringer og sprog mellem interaktive performere og sygeplejersker.

lím collective er en kunstnerdrevet platform i Aalborg som arbejder med samtidskunst, selv-organisering og omsorg gennem en række eksperimentelle kuratoriske formater og samarbejder med fællesskaber og institutioner i og omkring sundheds- og socialsektoren.

ARIEL er en nomadisk platform for kuratering og læring, som beskæftiger sig med de personlige, kropslige, miljømæssige og politiske implikationer af en ulige verden og faciliterer mødepunkter i form af workshops, symposier, læsekredse og udstillinger på tværs af kontekster, faggrupper og generationer.

Enggården er et socialt arbejds- og bofællesskab for psykisk sårbare mennesker, der har brug for en meningsfuld hverdag. Enggården blev oprettet i 1993 efter Fountain House modellen af tidligere overlæge på Psykiatrisk Hospital i Aarhus Johannes Nielsen i samarbejde med Thyfonden og drives i dag i et samarbejde med Thisted Kommune. Medarbejdere og medlemmer har siden dens stiftelse renoveret og udviklet Enggården, så stedet i dag rummer bofællesskab, værksteder, dyrehold og køkkenhave, og er næsten selvforsynende.

lím artist placement er generøst støttet af Region Nord, Trygfonden, Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond.