Graphic by Kamilla Mez, 2024.Meanwhile, senses are organised

Collaborative work collaborative work by artists YoHa - Matsuko Yokojoji and Graham Harwood, Alex/Alexandra Sofie Jönsson, Cliff Hammett, graphic designer Kamilla Mez and community workers Clara Dybbroe Viltoft and Erica Figueiredo. The project is initiated by lím collective and co-curated by ARIEL - Feminisms in the Aesthetics.


When?
Exhibition period 3rd May - 14th May 2024

Thursday 2nd May 2024
15:00-18:00 amodk youth workshop (12-18 year olds)
18:00-20:00 Opening & Artist talk  (all welcome)

Where?
Huset, Hasserisgade 10, 9000 Aalborg

We warmly invite you to the opening of Meanwhile, senses are organised, a gathering of collaborative work by artists, activists and organisers working on and within systems of care. Through performative, digital and graphic modalities the artistic work examines invisible structures of institutionalised care. From two specific care-based environments in The UK and Denmark the projects unfolds artistic approaches for sensemaking in the context of complex data systems, that govern for whom and how healthcare can be accessed, as well as in collective cartographies for mapping embodied knowledges of space. By way of addressing opaqueness of power structures as well as sensing as a form of agency Meanwhile, senses are organised points to new nodes in our care contexts.

Meanwhile, senses are organised presents collaborative work by artists YoHa - Matsuko Yokojoji and Graham Harwood, Alex/Alexandra Sofie Jönsson, Cliff Hammett, graphic designer Kamilla Mez and community workers Clara Dybbroe Viltoft and Erica Figueiredo. The project is initiated by lím collective in collaboration with Hjerterummet Blå Kors and co-curated by ARIEL - Feminisms in the Aesthetics.

Organisers
lím collective is an experimental platform in Northern Jutland, dedicated to alliances between contemporary artistic practice, health, and care. Their programme includes artist-centred workshops for organising working conditions, exhibition moments and events, as well as artist placement  and workshop activities with care communities inside as well as outside of the health and social sector. The platform centres curatorial formats that cultivate closeness between artistic practices and local communities. Supported by the Danish Arts Foundation, Aalborg Municipality, Region Nord, KulturKanten, Trygfonden, BUPL, Den Jyske Kunstfond, and Huset i Hasserisgade.

ARIEL – FEMINISMS IN THE AESTHETICS is a nomadic platform for curation and learning. We engage with the personal, bodily, environmental and political ramifications of an unjust world and facilitate meeting points between institutions, practices and people across contexts and generations. ARIEL consists of Karen Grønneberg, Claudine Zia, Frederikke Planck Granvig and Nina Wöhlk.

Safer space guidelines
We do not tolerate racism, sexism, homophobia, transphobia, ableism, or any other type of discriminatory language and behaviour. If you experience anything of this nature during or in relationship to one of our events, we encourage you to reach out to us at info.limcollective@gmail.com.

Accessibility
The exhibition space at Huset i Hasserisgade is on the ground floor with step-free access from the street which is cobbled. Parking is available adjacent to the building, however, there is no designated accessible parking, and the access from the parking area is cobbled and has a slope, approximately 50 cm tall.

Toilets are gender neutral and located on the ground floor with step-free access. One of the three toilets is a licenced accessible toilet and also has baby changing facilities. For further questions, email info.limcollective@gmail.com.

Contact
arielfeminisms@gmail.com
info.limcollective@gmail.com

Kindly supported by Aalborg Kommune, Danish Arts Foundation, Region Nord, Huset, Ny Carlsbergfondet.


Hvornår?
Udstillingsperiode: 3. maj - 14. maj 2024

Torsdag den 2. maj 2024
15:00-18:00 amodk unge workshop (12-15-årige)
18:00-20:00 Åbning & artist talk (alle er velkomne)

Hvor?
Huset, Hasserisgade 10, 9000 Aalborg

Det er en fornøjelse at invitere jer til den første offentlige fejring af Meanwhile, senses are organised, et projekt der samler kunstnere, aktivister og socialarbejderes samarbejde. Gennem performative, digitale og grafiske formater undersøger det kunstneriske arbejde usynlige strukturer i sundhedssektoren. Fra to specifikke omsorgsbaserede miljøer i Storbritannien og i Danmark centrerer projekterne kunstneriske tilgange til hvordan man skaber meningsfuldhed i komplekse datasystemer, der styrer, hvem og hvordan sundhedspleje kan tilgås, samt i kollektive kortlægninger af kropslige erfaringer af de fysiske miljøer, som omgiver os. Ved at adressere magtstrukturers uigennemsigtighed, samt sansning som en måde at skabe mening og agens, peger Meanwhile, senses are organised på nye orienteringspunkter for sundhedssektoren.

Meanwhile, senses are organised præsenterer kollaborativt arbejde af kunstnere YoHa - Matsuko Yokojoji og Graham Harwood, Alex/Alexandra Sofie Jönsson, Cliff Hammett, grafisk designer Kamilla Mez og socialarbejdere Clara Dybbroe Viltoft og Erica Figueiredo. Projektet er initieret af lim collective i samarbejde med Hjerterummet Blå Kors og kurateres sammen med ARIEL - Feminisms in the Aesthetics.

Arrangører
lím collective er en eksperimentel platform i Nordjylland, dedikeret til alliancer mellem nutidig kunstpraksis, sundhed og omsorg. Deres program inkluderer kunstnercentrerede workshops til at organisere arbejdsvilkår, udstillingsøjeblikke og arrangementer, samt kunstnerplaceringer og værkstedsaktiviteter med omsorgssamfund både inden for og uden for sundheds- og socialsektoren. Platformen centrerer kuratoriske formater, der dyrker nærhed mellem kunstneriske praksisser og lokale fællesskaber. Understøttet af Statens Kunstfond, Aalborg Kommune, Region Nord, KulturKanten, Trygfonden, BUPL, Den Jyske Kunstfond og Huset i Hasserisgade.

ARIEL - FEMINISMS IN THE AESTHETICS er en nomadisk platform for kuratering og læring. Vi engagerer os med de personlige, kropslige, miljømæssige og politiske konsekvenser af en uretfærdig verden og faciliterer mødepunkter mellem institutioner, praksisser og mennesker på tværs af sammenhænge og generationer. ARIEL består af Karen Grønneberg, Claudine Zia, Frederikke Planck Granvig og Nina Wöhlk.

Safer space guidelines
We do not tolerate racism, sexism, homophobia, transphobia, ableism, or any other type of discriminatory language and behaviour. If you experience anything of this nature during or in relationship to one of our events, we encourage you to reach out to us at info.limcollective@gmail.com.

Accessibility
The exhibition space at Huset i Hasserisgade is on the ground floor with step-free access from the street which is cobbled. Parking is available adjacent to the building, however, there is no designated accessible parking, and the access from the parking area is cobbled and has a slope, approximately 50 cm tall.

Toilets are gender neutral and located on the ground floor with step-free access. One of the three toilets is a licenced accessible toilet and also has baby changing facilities. For further questions, email info.limcollective@gmail.com.

Kontakt
arielfeminisms@gmail.com
info.limcollective@gmail.com

Generøst støttet af Aalborg Kommune, Statens Kunstfond, Region Nordjyllands kulturpulje, Huset, Ny Carlsbergfondet.

..

Documentation by Operation 8