Graphic design by Kamilla Mez, 2024.
Facilitated by Cliff Hammett, Alex/Alexandra Jönsson, Kamilla Mez, Clara Dybbroe. Northern Jutland, DK, 2022-2024


The project amodk (atmospheric map of domestic knowledges) is a visual tool for conducting conversations about space, knowledge and power. amodk can highlight how latent knowledge hierarchies often underlie the way a room, an institution, or a home is organised and decorated.

The work stems from an intersectional feminist understanding of power as an embodied and tactile atmosphere where knowledge and hierarchies are created and maintained through spatial, bodily and social relations; objects; and processes. The amodk method is developed through conversations with citizens, employees and relatives within the healthcare system.

The method explores how architectures, spaces, routines, and objects in space creates an atmosphere that can be felt in the body, and through the activity, it is unpacked if and how patients and service users own knowledge and perspective are represented in the space.

amodk is a collaboration between the artists Alex/Alexandra Jönsson and Cliff Hammett, graphic designer Kamilla Mez and the movement facilitator Clara Dybbroe Viltoft.

The project is supported by KulturKanten, Region Nord, Aalborg Kommune, and the Danish Arts Foundation.


amodk (atmospheric map of domestic knowledges) 
er et visuelt redskab til at tale sammen om de rum, som vi deler i fællesskaber, på institutioner eller derhjemme. Redskabet er en fællesaktivitet, der kan synliggøre, hvordan der ofte ligger latente videnshierarkier til grund for den måde et rum, en institution eller et hjem er organiseret og dekoreret på.

Værket udspringer af en intersektionel feministisk magtforståelse, hvor viden og hierarki er forstået som en atmosfære, der kan mærkes i kroppen og som skabes og vedligeholdes gennem rumlige, visuelle, sproglige og sociale relationer samt processer. amodk-metoden er udviklet igennem samtaler med borgere, ansatte og pårørende i sundhedssystemet. 

Metoden udforsker, hvordan arkitekturer, rum, rutiner og objekter i rummet skaber en atmosfære, der kan mærkes i kroppen, og gennem aktiviteten undersøgers det, hvordan patienter og servicebrugeres egen erfarede viden er repræsenteret.

amodk er et samarbejde mellem kunstnerne Alex/Alexandra Jönsson og Cliff Hammett, grafisk designer Kamilla Mez og bevægelsesfacilitator Clara Dybbroe Viltoft.

Projektet er støttet af KulturKanten, Region Nord, Aalborg Kommune og Statens Kunstfond.