Graphic design by Kamilla Mez.Online. September 2023


Join the webinar Do you have good advice to pass on? which is a common space for families and people who have been in neonatal care, where you can exchange experiences and share stories 

We are gathering our advice for families who will be in the neonatal unit in the future, and artist Sara Hagins will use your input to create a piece of art for the neonatal unit.

The project De 8 timers søvn der tager 12 timer explores artistic methods as ways of articulating reproductive health, with a particular focus on families who have had a stay in a neonatal ward in connection with giving birth. In collaboration with families who have previously been in a neonatal unit with their children, Sara Hagins investigates how their experiences can be passed on to new parents with prematurely born children. Hagins uses textile, text, and drawing as an entry point to explore the emotional impact that difficult birth processes can leave on the family. Sara Hagins collaborates with the neonatal department at Aalborg Hospital and the caretakers.

Sara Hagins is a visual artist, parent, and educator who works with playing with balances of power between, for example, heavy/light objects, children/adults, living/dead by swapping relationships, erasing or drawing new boundaries. Hagins has more than 10 years of experience with incorporating natural systems and ecologies into her artistic and educational practice. She holds a degree from the art school Centro de Arte e Comunicação Visual in Lisbon, Portugal.


Deltag i webinaret Har du nogle gode råd, som du vil give videre? som er et fælles rum for familier og personer, der har været på neonatal, hvor man kan udveksle erfaringer og dele historier 

Vi samler vores råd til familier, der i fremtiden vil være på neonatal, og kunstner Sara Hagins vil bruge jeres input til at skabe et kunstværk til neonatalafdelingen.

Projektet ‘De 8 timers søvn der tager 12 timer’ udforsker den kunstneriske metode som en måde at italesætte reproduktiv sundhed med særligt fokus på familier, der har haft ophold på neonatalafsnit i forbindelse med deres fødsel. I samarbejde med familier, der tidligere har været tilknyttet en neonatal afdeling, vil Sara Hagins undersøge, hvordan deres erfaringer kan blive videreformidlet til nye forældrepar med tidligt fødte børn. Hagins bruger tekst, broderi og tegning, som indgang til at bearbejde følelsesmæssige aftryk, som svære fødselsforløb kan sætte i familier. Sara Hagins samarbejder med neonatalafsnit på Aalborg Hospital og sundhedsplejen.

Sara Hagins er billedkunstner, forælder og underviser, som arbejder med at lege med magtbalancer imellem f.eks tunge/lette objekter, børn/voksne, levende/dødt ved at bytte om på relationer, udviske eller optegne nye grænser. Hagins har mere end 10 års erfaring med at indarbejde natursystemer og økologier i hendes kunstneriske og didaktiske praksis. Hun er uddannet fra kunstskolen Centro de Arte e Comunicação Visual i Lissabon, Portugal.