Artists in the collective work with a broad range of care practitioners, community organisers, and healers supporting them in their artistic work and activism, and we have made a small alphabetic introduction here.  


Fazle Shairmahomed

Fazle Shairmahomed is an artistic caretaker and performer based in The Netherlands. They  create decolonizing rituals, performance art, and dance  rooted in ancestral work and intersectional activism. The multi-sensorial approach in their work also challenges the ways in which we perceive the world around us through themes such as death, rebirth, ancestry, belonging, colonial histories, and healing. Read more here.


Huset for Krop, Køn og Seksualitet

Huset for Krop Køn og Seksualitet (House for Body, Gender and Sexuality), a norm critical healthcare clinic based in Copenhagen offering therapeutic services for gender nonconforming  individuals who break with the norm, as well as birthing support and care for LGBT+ families and individuals. Read more here.


Lakshmih Moon Karlsen

Lakshmih Moon Karlsen is a trained trauma therapist and psycho-spiritual therapist. Lakshmih has  more than fifteen years experience in both workshops and 1-to-1 sessions of holding a safe space for people to heal trauma through inquiry, somatic movement and going inwards to the emotionally hard places, the place where your inner child still longs for you to hold them. Read more here.


Zonesister / Tanja Schlander

Zonesister is a reiki master, reflexologist, and sound artist  based in Copenhagen. She works with the spectrum between healing and sound, developing methods, language and signs to work with life energy and  high vibration for trauma release trauma or blockages. Activists can get treatment at 50% discount. Read more here.


Toyin Adeyinka

Toyin Adeyinka  community and healthcare activist based in the UK. She works in mental health services, and is specialised in maternity, black and minority health experiences. She offers developmental support and reflection sessions to artists working on birth/reproductive care. Read more here.


Yoga for Justice

Yoga for Justice is a community platform for fundraising towards social justice projects and solidarity actions  created by yoga teacher and lím collective co-founder Clara Dybbroe Viltoft. Learn more about her here or contact her via e-mail yogaforjustice@flairconsult.org  for more information.

Kunstnere i det kollektive arbejder med en bred vifte af omsorgspersoner, terapeuter og healere, der støtter dem i deres kunstneriske arbejde og aktivisme, og vi har lavet en lille alfabetisk introduktion her.
Fazle Shairmahomed er en kunstnerisk care-taker og performer med base i Holland. De skaber afkoloniserende ritualer, performancekunst og dans med rod i forfædres arbejde og intersektionel aktivisme. Den multi-sensoriske tilgang i deres arbejde udfordrer også de måder, hvorpå vi opfatter verden omkring os gennem temaer som død, genfødsel, herkomst, tilhørsforhold, kolonihistorier og helbredelse. Læs mere her.
Huset for Krop Køn og Seksualitet, en normkritisk sundhedsklinik med base i København, der tilbyder terapeutiske ydelser til kønsukonforme individer, der bryder med normen, samt fødselsstøtte og omsorg for LGBT+ familier og enkeltpersoner. Læs mere her.

Lakshmih Moon Karlsen er uddannet traumeterapeut og psykoterapeut. Lakshmih har mere end femten års erfaring i både workshops og 1-til-1 sessioner med at afholde et trygt rum for mennesker til at helbrede traumer gennem undersøgelse, somatisk bevægelse og at gå indad til de følelsesmæssigt hårde steder, stedet hvor dit indre barn stadig længes efter dig til at holde dem. Læs mere her.Zonesister er reiki master, zoneterapeut og lydkunstner med base i København. Hun arbejder med spektret mellem healing og lyd, udvikler metoder, sprog og tegn til at arbejde med livsenergi og høj vibration for traumefrigørende traumer eller blokeringer. Aktivister kan få behandling med 50 % rabat. Læs mere her.
Toyin Adeyinka samfund og sundhedsaktivist baseret i Storbritannien. Hun arbejder i mentale sundhedstjenester og er specialiseret i barsels-, sorte- og minoritetssundhedserfaringer. Hun tilbyder udviklingsstøtte og refleksionssessioner til kunstnere, der arbejder med i fødsels-/reproduktiv omsorg. Læs mere her.Yoga for Justice er en fællesskabsplatform for fundraising til solidaritetsaktioner skabt af yogalærer og medstifter af lím-kollektivet Clara Dybbroe Viltoft. Læs mere om hende here or contact hende via e-mail yogaforjustice@flairconsult.org for at få mere information.