Care Workshop between the LAP artists and rest of lim collective at Huset i Hasserisgade, Aalborg, DK, November 2023. Documentation by Kamilla Mez.
Aalborg, 2023


The Arts/Care Development programme includes peer-to-peer sessions for artists in the LAP programme, associated artists and curators, as well as collaborating healthcare or pedagogical partners.

Furthermore, the programme includes external training and workshops directed at specific challenges and risks working with norm critical and antiracist methodologies; care-taking in the meeting with communities and vulnerable individuals; as well as interactions with healthcare ecologies and staff. The programme also entails monitoring, evaluation and access to personal development and therapeutic support for the artists.

The programme is supported by Den Jyske Kunstfond. 


Arts/Care Development Programmet er arbejder henimod at skabe infrastrukturer og ressourcer til at udvikle omsorgspraksisser og bedre arbejdsvilkår for kunstnere, der arbejder med immaterielle, sociale praksisser, der inddrager pædagogik, healing, modstand og aktivisme.
Programmet indeholder peer-to-peer-sessioner for kunstnere i LAP-programmet, tilknyttede kunstnere og kuratorer og samarbejdspartnere fra sundheds- og socialsektoren.

Programmet indeholder desuden workshops om omsorgspraksisser i kunstnerisk kontekst, arbejde med normkritiske og antiracistiske metoder, opbygning af viden og værktøjer til mødet med lokalsamfund og udsatte individer samt interaktioner med sundhedsvæsenet og dets personale. Programmet indebærer også monitorering, evaluering og adgang til personlig udvikling og terapeutisk støtte til kunstnerne.

Programmet er støttet af Den Jyske Kunstfond.
Care Workshop between the LAP artists and rest of lim collective at Huset i Hasserisgade, Aalborg, DK, April 2023. Documentation by Kamilla Mez.