Documentation from a care workshop at Huset i Hasserisgade, April 2023. Documentation by Kamilla Mez.


lím artist placement, Aalborg + Hjørring, 2023


The placement De 8 timers søvn der tager 12 timer explores artistic methods as ways of articulating reproductive health, with a particular focus on families who have had a stay in a neonatal ward in connection with giving birth. In collaboration with families who have previously been in a neonatal unit with their children, Sara Hagins investigates how their experiences can be passed on to new parents with prematurely born children. Hagins uses textile, text, and drawing as an entry point to explore the emotional impact that difficult birth processes can leave on the family. Sara Hagins collaborates with the neonatal department at Aalborg Hospital, maternity services, and health activist Toyin Adeyinka.

Read more about the events here.

The workshops are free to attend and open to all parents who have experience of having children whose lives began in the neonatal unit. No prior artistic knowledge is required to participate. Registration must be done via email to info.limcollective@gmail.com. Please write "LAP booking" in the subject line. Please include in the email, the date of the workshop that you wish to participate in as well as a brief description of yourself and why you want to participate.

Sara Hagins is a visual artist, parent and educator who works with playing with balances of power between, for example, heavy/light objects, children/adults, living/dead by swapping relationships, erasing or drawing new boundaries. Hagins has more than 10 years of experience with incorporating natural systems and ecologies into her artistic and educational practice. She holds a degree from the art school Centro de Arte e Comunicação Visual in Lisbon, Portugal.

The project is generously supported by Region Nord, Trygfonden, Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond, og Huset i Hasserisgade.


Forløbet De 8 timers søvn der tager 12 timer udforsker den kunstneriske metode som en måde at italesætte reproduktiv sundhed med særligt fokus på familier, der har haft ophold på neonatalafsnit i forbindelse med deres fødsel. I samarbejde med familier, der tidligere har været tilknyttet en neonatal afdeling, vil Sara Hagins undersøge, hvordan deres erfaringer kan blive videre-formidlet til nye forældrepar med tidligt fødte børn. Hagins bruger tekst, broderi og tegning, som indgang til at bearbejde følelsesmæssige aftryk, som svære fødselsforløb kan sætte i familier. Sara Hagins sam-arbejder med neonatalafsnit på Aalborg Hospital, sundhedsplejen og sundhedsaktivist Toyin Adeyinka.

Læs mere om eventsene her.

Workshoppene er gratis at deltage i og åbent for alle forældre, som har erfaringer med at have børn, hvis liv startede på neonatalafsnit. Det kræver ingen kunstnerisk forhåndsviden at deltage. Tilmelding skal ske via mail til info.limcollective@gmail.com. Skriv "LAP booking" i emnefeltet og oplys dato for den workshop, du ønsker at deltage i samt en kort beskrivelse af dig selv, og hvorfor du ønsker at deltage.

Sara Hagins er billedkunstner, forælder og underviser, som arbejder med at lege med magtbalancer imellem f.eks tunge/lette objekter, børn/voksne, levende/dødt ved at bytte om på relationer, udviske eller optegne nye grænser. Hagins har mere end 10 års erfaring med at indarbejde natursystemer og økologier i hendes kunstneriske og didaktiske praksis. Hun er uddannet fra kunstskolen Centro de Arte e Comunicação Visual i Lissabon, Portugal.

Projektet er støttet af Region Nord, Trygfonden, Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond, og Huset i Hasserisgade.

Mark