Graphic design by Kamilla Mez.Huset i Hasserisgade, Aalborg, DK. September 2023


Creative family day for familie who have been in neonatal care on Saturday September 23rd 2023 at Huset i Hasserisgade at 10-14.

There was an opportunity to meet other parents with similar birth stories and participate in creative activities for the whole family. Cake and coffee as well as refreshments were served to the children.

It is free to participate in and open to all families and their children who have been in the neonatal unit.

Artist Sara Hagins explores how art can create a framework for processing experiences from birth, focusing on conversations between parents who have been in the neonatal unit with their newborn children. Sara works to collect knowledge and experience through creative processes, where the parent group gets the opportunity to process their experiences. The artist will include materials from the workshop sessions, such as text and images, in the creation of a work of art that can be used in the neonatal ward and its future users.

The family workshop is part of De 8 timers søvn der tager 12 timer, which explores artistic methods as ways of articulating reproductive health, with a particular focus on families who have had a stay in a neonatal ward in connection with giving birth. In collaboration with families who have previously been in a neonatal unit with their children, Sara Hagins investigates how their experiences can be passed on to new parents with prematurely born children. Hagins uses textile, text, and drawing as an entry point to explore the emotional impact that difficult birth processes can leave on the family. Sara Hagins collaborates with the neonatal department at Aalborg Hospital, maternity services, and health activist Toyin Adeyinka.

The workshops are free to attend and open to all parents who have experience of having children whose lives began in the neonatal unit. No prior artistic knowledge is required to participate. 

Sara Hagins is a visual artist, parent and educator who works with playing with balances of power between, for example, heavy/light objects, children/adults, living/dead by swapping relationships, erasing or drawing new boundaries. Hagins has more than 10 years of experience with incorporating natural systems and ecologies into her artistic and educational practice. She holds a degree from the art school Centro de Arte e Comunicação Visual in Lisbon, Portugal.

The project is generously supported by Region Nord, Trygfonden, Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond, og Huset i Hasserisgade.

Kreativ familiedag for familier der har været på neonatal lørdag d. 23. september 2023 på Huset i Hasserisgade kl. 10-14.

Der blev mulighed for at møde andre forældre med lignende fødselshistorier og deltage i kreative aktiviteter for hele familien. Der blev serveret kage og kaffe samt forfriskninger til børnene.

Det er gratis deltage i og åbent for alle familier og deres børn som har været på neonatalafsnit.

Kunstner Sara Hagins udforsker hvordan kunsten kan skabe en ramme for at bearbejde oplevelser fra fødsel, med fokus på samtaler mellem forældre der har være på neonatal afsnittet med deres nyfødte børn. Sara arbejder med at indsamle viden og erfaringer igennem kreative forløb, hvor forældregruppen får mulighed for at bearbejde deres erfaringer. Materialer fra workshopforløbene såsom tekst og billeder, vil kunstneren inddrage i skabelsen af et kunstværk, som kan bruges på neonatal afdelingen og dets fremtidige brugere.

Familieworkshoppen er den del af det projektet De 8 timers søvn der tager 12 timer, som udforsker den kunstneriske metode som en måde at italesætte reproduktiv sundhed med særligt fokus på familier, der har haft ophold på neonatalafsnit i forbindelse med deres fødsel. I samarbejde med familier, der tidligere har været tilknyttet en neonatal afdeling, vil Sara Hagins undersøge, hvordan deres erfaringer kan blive videreformidlet til nye forældrepar med tidligt fødte børn. Hagins bruger tekst, broderi og tegning, som indgang til at bearbejde følelsesmæssige aftryk, som svære fødselsforløb kan sætte i familier. Sara Hagins samarbejder med neonatalafsnit på Aalborg Hospital, sundhedsplejen og sundhedsaktivist Toyin Adeyinka.

Workshoppene er gratis at deltage i og åbent for alle forældre, som har erfaringer med at have børn, hvis liv startede på neonatalafsnit. Det kræver ingen kunstnerisk forhåndsviden at deltage. 
Sara Hagins er billedkunstner, forælder og underviser, som arbejder med at lege med magtbalancer imellem f.eks tunge/lette objekter, børn/voksne, levende/dødt ved at bytte om på relationer, udviske eller optegne nye grænser. Hagins har mere end 10 års erfaring med at indarbejde natursystemer og økologier i hendes kunstneriske og didaktiske praksis. Hun er uddannet fra kunstskolen Centro de Arte e Comunicação Visual i Lissabon, Portugal.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond, Region Nordjylland, TrygFonden og Huset i Hasserisgade.Documentation by Alex/Alexandra Jönsson.