Graphic design by Kamilla Mez

Huset i Hasserisgade, Aalborg, DK. December 2023.


We are excited to be able to offer six free consultations* in Aalborg with performer and artistic caretaker Fazle Shairmahomed on the 9th-11th December 2023.

Each session will be between 1-2  hours, and the time can be spent as a way to get feedback on a specific project, addressing artistic/personal blocks,  talking about sickness and practice, or mapping the support you need to develop/maintain your practice.

This call is open to all artists but artists working at the intersection of care, healing, bipoc and lgbt+ activisms will be prioritised for this opportunity to acknowledge the invisible labour burdens created for these groups in society.

To apply
email info.limcollective@gmail.com with following information: name, pronouns,  3-5 lines about what you would like to work on in the session, images/link to online practice-documentation, and details of access needs and your preferred day/time. *Session will be in English.

Available times
Saturday 9th Dec: 11:00-19:00
Sunday 10th Dec: 11:00-19:00
Monday 11th Dec: 10:00-12:00

Location
Huset i Hasserisgade
Hasserisgade 10
9000 Aalborg

Room: TBC

Fazle Shairmahomed is an artistic caretaker and performer based in The Netherlands. They create decolonizing rituals, performance art, and dance rooted in ancestral work and intersectional activism. The multi-sensorial approach in their work also challenges the ways in which we perceive the world around us through themes such as death, rebirth, ancestry, belonging, colonial histories, and healing. Read more here.

Generously supported by Aalborg Kommune and Den Jyske Kunstfond.


Det glæder os at vi nu kan tilbyde seks gratis konsultationer* i Aalborg med performer og kunstnerisk caretaker Fazle Shairmahomed den 9.-11. december 2023.

Hver session vil vare mellem 1-2 timer, og tiden kan bruges som en måde at få feedback på et specifikt projekt, tage fat på kunstneriske/personlige blokeringer, tale om sygdom og praksis eller kortlægge hvilke former for omsorg, du har brug for i din praksis.

Alle kunstnere kan søge - men der gøres opmærksom på at kunstnere, der arbejder i krydsfeltet mellem pleje, healing, aktivisme, og personer fra lgbtq+ og bipoc communities vil blive prioriteret for at anerkende de usynlige arbejdsbyrder, der skabes for disse grupper i samfundet.

For at ansøge
Send en e-mail til info.limcollective@gmail.com med følgende oplysninger: navn, pronominer, 3-5 linjer om, hvad du gerne vil arbejde med i sessionen, billeder/link til online praksis-dokumentation og detaljer om tilgængelighedsbehov og din foretrukne dag/tid. *Sessionen vil foregå på engelsk.

Tilgængelige tider
Lørdag den 9. december: 11:00-19:00
Søndag den 10. december: 11.00-19.00
Mandag den 11. december: 10:00-12:00

Lokation 
Huset i Hasserisgade
Hasserisgade 10
9000 Aalborg

Værelse: TBD

Fazle Shairmahomed er en kunstnerisk care-taker og performer med base i Holland. De skaber afkoloniserende ritualer, performancekunst og dans med rod i forfædres arbejde og intersektionel aktivisme. Den multisensoriske tilgang i deres arbejde udfordrer også de måder, hvorpå vi opfatter verden omkring os gennem temaer som død, genfødsel, herkomst, tilhørsforhold, kolonihistorier og helbredelse. Læs mere her.

Projektet er støttet af Aalborg Kommune og Den Jyske Kunstfond.