Graphic design by Kamilla Mez.
Huset i Hasserisgade, Aalborg, DK. April 2023


The workshop series Body Tongues by the artist Sall Lam Toro explores performance and movement as tools to investigate multimodal corporealities for trans and nonbinary people. The course consists of a series of body positive movement workshops with both conversation and somatic exercises. There will be sharing space for reflections and exchanges about experiences within the healthcare system, for example concerns, knowledge, experiences and thoughts about treatment in the wider healthcare system, CKI or Center for Sexology. The workshops depart from playful and caring somatic exercises that allow trans and non-binary people to explore new creations of the body and self in a safe, collective space facilitated by the artist.The workshops are held at Huset i Hasserisgade in Aalborg.

Who can participate
Persons age 15 or more who identifies as gender nonconforming, non-binary and/or transgender. People with experience from the health system will be prioritised.The workshops are free to attend. 

Accessibility
The exhibition space at Huset i Hasserisgade is on the ground floor with step-free access from the street which is cobbled. Parking is available adjacent to the building, however, there is no designated accessible parking, and the access from the parking area is cobbled and has a slope, approximately 50 cm tall.Toilets are gender neutral and located on the ground floor with step-free access. One of the three toilets is a licensed accessible toilet and also has baby changing facilities.For further questions, email info.limcollective@gmail.com

Zero Tolerance
lím collective has a zero tolerance policy regarding racist, sexist, homophobic, transphobic, and ableist behaviour and language. If you experience any incidents during or related to an event, please contact the organisers at info.limcollective@gmail.com.

Sall Lam Toro (they/them) (1990, PT) is an antidisciplinary multimedia performance artist based in Copenhagen. Their work evokes inter-relational decolonial, ecoerotic, cosmic and embodied manifestos that confront what they call “the hijacked body”. The hijacked body arises from the illusion of separability, and Toro often works with strategies to devise artistic interventions to unwrite and disrupt this body collectively. Through ritual, glitches, failure, dialogues with ecoerotic companions, text, resonance and e-motion, Toro develops poetic multitudes of body and radical imagination within anticapitalist, anarchist, and collective liberation modes.

The workshop is a part of the LAP (lím artist placement) programme of lím collective.

The project is generously supported by Region Nord, Trygfonden, Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond, og Huset i Hasserisgade.Workshop-serien Body Tongues af kunstneren Sall Lam Toro udforsker performance og bevægelse som værktøjer til at undersøge multimodale kropsligheder for trans- og nonbinære personer. Forløbet består af en række bevægelses-workshops hvor der skabes plads til refleksion og udveksling omkring erfaringer med sundhedssystemet, f.eks bekymringer, viden, oplevelser og tanker omkring behandling i det bredere sundheds-system, CKI eller Sexologisk Center. Workshoppene tager udgangspunk legende og omsorgsfulde somatiske øvelser, som giver trans-og non-binære personer mulighed for at udforske nye tilblivelser af kroppen og selvet i et trygt, kollektivt rum faciliteret af kunstneren.  Workshoppene afholdes på Huset i Hasserisgade i Aalborg.

Hvem kan deltage
Personer på 15 år og derover der identificerer sig som gender-nonconforming, non-binære eller transkønnede med erfaringer fra sundhedssystemet.Workshoppene er gratis at deltage i. 

Tilgængelighed
Udstillingslokalet i Huset i Hasserisgade er i stueetagen med trinfri adgang fra gaden, der er brostensbelagt. Der er en parkeringsplads bag ved bygningen, men der er ingen certificerede tilgængelige parkeringspladser. Adgangen fra parkeringspladsen har brosten og en skråning på cirka 50 cm i højden.Toiletterne er kønsneutrale og placeret i stueetagen med trinfri adgang. Det ene af de tre toiletter er et certificeret tilgængeligt toilet, og det har et puslebord.For yderligere spørgsmål, e-mail info.limcollective@gmail.com

Nultolerance
lím lollective har en nultolerance over for racistisk, sexistisk, homofobisk, transfobisk og ableist adfærd og sprogbrug. Hvis du oplever nogen hændelser under eller relateret til et af vores events, bedes du kontakte arrangørerne på info.limcollective@gmail.com

(oversat bio kommer snart)

Workshoppen er en del af lím collectives LAP (lím artist placement) program.

Projektet er støttet af Region Nord, Trygfonden, Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond, og Huset i Hasserisgade.Documentation from the first Body Tongues workshop facilitated by Sall Lam Toro, Huset i Hasserisgade, DK, April 2023. Documentation by Noah Holtegaard.