The activities of the platform experiment with innovative ways of framing contemporary artistic practices in new contexts by examining interdisciplinary perspectives such as pedagogy, DIY health and self-organised care initiatives. The activities explore e.g. how performative and immaterial practices creates new forms of visibility around health, resistance and care, and how artists working with lived Queer experiences, are employing autobiographical and narrative methods that highlight the community’s own narratives, visualities, and resources.

The programme as such seeks to develop new ways to support process-based and performative practices in community oriented and site specific ways, creating a necessary conversation about the power to define and acknowledge immaterial cultural forms within a western contemporary art scene which centres the production of aesthetic objects. Our organisational focus is on building open-source resources that
are accessible to other artists, activists and communities, as well as building knowledge about developing the conditions for artists in the health and art fields.
Platformens aktiviteter udfolder sig i huskunstnerforløb, workshops og udstillingsaktiviteter som udforsker nye måder at rammesætte samtidskunsten i relation til sundhed og omsorgskultur. Aktiviteterne inddrager tværfaglige perspektiver såsom pædagogik, DIY-sundhed og selvorganiserede omsorgsinitiativer i relation til samtidskunstnerisk praksis. Der udforskes f.eks, hvordan performative praksisser skaber nye måder at italesætte sundhed, modstand og omsorg, og hvordan autobiografiske og narrative metoder bruges af kunstnere til at rammesætte det levede Queer-liv, hvilket fremhæver miljøets egne narrativer, visualiteter og ressourcer.

På den måde understøtter programmet nye måder at kontekstualisere procesbaserede og performative praksisser i krops- og stedspecifikke fællesskaber, og derved skabe en samtale omkring definitionsmagt og anerkendelse af immaterielle og kulturelt specifikke metoder indenfor den vestlige samtidskunst, som ofte er centreret omkring produktionen af æstetiske objekter. Vores organisatoriske fokus er på opbyggelsen af open-source ressourcer, som andre kunstnere, aktivister og fællesskaber kan gøre brug af, og viden omkring udvikling af rammebetingelser for kunstnere i sundhed- og kunstfeltet.