Buens Bogcafe (Aalborg)

Buens Bogcafe is the first LGBT+ book cafe in Scandinavia located in Aalborg city center. The bookshop is the centre for a large range of community activism and events, providing a safer space for the community to meet and organise. Buen has hosted events in connection with lím artist placement collaboration with Sall Lam Toro. Read more about Buen here.


Aalborg Krisecenter (women's shelter)

Aalborg womens shelter is a temporary safe house for women exiting domestic violence providing housing, legal advice, courses and support for women and children rebuilding their lives. The shelter is a collaboration partner for one of the lim artist placements. Read more about Aalborg Womens Shelter here.


Enggarden, Fountain Club House (Thy)

Engaarden is a community-based farm designed to support the recovery of people living with serious mental illness. The farm has a creative unit that provides a restorative environment for people whose lives have been severely disrupted because of their mental illness. The concept of a clubhouse — which was pioneered by Fountain House in the 1940s — starts with the idea that “community is therapy.” Enggarden is the host institution in our lim artis placement collaboration with Inga Gerner Nielsen and Sóley Ragnarsdóttir.


Hjerterummet, Blå Kors (Aalborg)

Hjerterummet (hearspace) is a cafe-shelter for people with homelessness experiences and social displacement providing meals, resting space, activities, advice and support to people experiencing homelessness. Read more here.


Studenterhuset (Aalborg)

Studenthuset is a non-profit concert venue and community cafe under Aalborg University with a large concert venue run by volunteers. The venue has hosted many events for the queer community. See our events at Studenterhuset here.


Neonatalafsnit, Aalborg Universitetshospital (NICU, Aalborg)

The NICU at Aalborg University Hospital is a family intensive care unit for premature born babies and babies born with complications, who also participate in postnatal educational programmes for families with prematurely born children. Read about lim artis placement collaboration with Sara Hagins.


Sundhedsplejen (maternity services, Aalborg)

Maternity services is the local public maternity services that do postnatal care, house visits, clinics, organise parent groups and deliver postnatal family education. Read about lim artis placement collaboration with Sara Hagins.


Huset i Hasserisgade (Aalborg)

Huset is an independent public culture house with music venue, crafts workshops, artist studios, meeting space, exhibition rooms, vegan cafes, and an artist flat. Many of our visitors, curators and artists from other cities and abroad are often accommodated in Husets artist accommodation. Read more here.


Buens Bogcafe er den første LGBT+ bogcafé i Skandinavien beliggende i Aalborgs centrum. Boghandlen er en socialt mødested for LGTB+ personer med møder og events.  Buen har været vært for arrangementer i forbindelse med lím artist placement workshops med Sall Lam Toro. Læs mere om Buen her.

Aalborg kvindekrisecenter er et krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn som tilbyder boliger, juridisk rådgivning, kurser og støtte til kvinder og børn, der genopbygger deres liv. Krisecentret er samarbejdspartner på programmet lim artist placements. Læs mere om Aalborg Kvindecenter her.
Enggården er en kollektivt drevet gård designet til at støtte helbredelse af mennesker, der lever med alvorlig psykisk sygdom. Gården har en kreativ enhed, der skaber en daglig ramme for mennesker, hvis liv er blevet alvorligt forstyrret på grund af deres psykiske sygdom. Konceptet med et klubhus - som blev udviklet af Fountain House i 1940'erne - starter med ideen om, at "fællesskab er terapi." Enggården er værtsinstitution i lim artis placement samarbejdet med Inga Gerner Nielsen og Sóley Ragnarsdóttir.
Hjerterummet er et cafe og værested for mennesker med hjemløshedserfaringer og social fordrivelse, der tilbyder måltider, hvilerum, aktiviteter, rådgivning og støtte til mennesker, der oplever hjemløshed. Læs mere her.

Studenthuset er et non-profit koncertsted og fællescafé under Aalborg Universitet med et stort koncertsted drevet af frivillige. Spillestedet har været vært for mange arrangementer for queers. Læs mere her.


NICU på Aalborg Universitetshospital er en intensiv afdeling for for tidligt fødte børn og børn født med komplikationer og deres familier. Afdelingen leverer også postnatale uddannelsesprogrammer for familier med for tidligt fødte børn. Læs om vores samarbejde via lim artis placement collaboration med Sara Hagins.
Sundhedsplejen står for lokale barselstilbud, husbesøg, klinikker, organiserer forældregrupper og leverer postnatal familieundervisning. Læs om vores samarbejde via lim artis placement collaboration med Sara Hagins.

Huset er et selvstændigt offentligt kulturhus med koncertsal, øverum, keramik og læderværksted, atelier, mødelokaler, udstillingslokaler, veganske cafeer og en kunstnerlejlighed. Mange af vores besøgende, kuratorer og kunstnere fra andre byer og udlandet er ofte indkvarteret i Husets kunstnerbolig. Læs mere her.