Buens Bogcafe (Aalborg)

Buens Bogcafe is the first LGBT+ book cafe in Scandinavia located in Aalborg city center. The bookshop is the centre for a large range of community activism and events, providing a safer space for the community to meet and organise. Buen has hosted events in connection with lím artist placement collaboration with Sall Lam Toro. Read more about Buen here.


Aalborg Krisecenter (women's shelter)

Aalborg womens shelter is a temporary safe house for women exiting domestic violence providing housing, legal advice, courses and support for women and children rebuilding their lives. The shelter is a collaboration partner for one of the lim artist placements. Read more about Aalborg Womens Shelter here.


Enggarden, Fountain Club House (Thy)

Engaarden is a community-based farm and service for people who are living with mental health issues. The farm has a creative unit that provides a restorative environment for people whose lives are  disrupted due to their mental. The concept of a clubhouse — which was pioneered by Fountain House in the 1940s — starts with the idea that “community is therapy.” Enggarden is the host institution in our lim artis placement collaboration with Inga Gerner Nielsen and Sóley Ragnarsdóttir.


Hjerterummet, Blå Kors (Aalborg)

Hjerterummet (hearspace) is a cafe-shelter for people with homelessness experiences and social displacement providing meals, resting space, activities, advice and support to people experiencing homelessness. Read more here.
 


Neonatalafsnit, Aalborg Universitetshospital (NICU, Aalborg)

The NICU at Aalborg University Hospital is a family intensive care unit for premature born babies and babies born with complications, who also participate in postnatal educational programmes for families with prematurely born children. Read about lim artis placement collaboration with Sara Hagins.


Sundhedsplejen (maternity services, Aalborg)

Maternity services is the local public maternity services that do postnatal care, house visits, clinics, organise parent groups and deliver postnatal family education. Read about lim artis placement collaboration with Sara Hagins.


Huset i Hasserisgade (Aalborg)

Huset is an independent public culture house with music venue, crafts workshops, artist studios, meeting space, exhibition rooms, vegan cafes, and an artist flat. Many of our visitors, curators and artists from other cities and abroad are often accommodated in Husets artist accommodation. Read more here.


Asylum Center Ranum  (Vest Himmerland)

The asylum center established in October 2012, serves as the main center for the Asylum Department, accommodating up to 325 asylum seekers.  The center employs various staff including educators, an administrative leader, technicians, nurses, and a health visitor, offering comprehensive support to residents. Read more here.


Asylcenter Holstebro (Vesthimmerland)

Asylcenter Holstebro established in November 2014 in Dansk Metal's former training center is located 2.5 km from Holstebro city center and close to shopping facilities and the train station. The center houses 300 residents who are responsible for daily tasks such as cleaning and cooking. Residents receive a cash allowance every 14 days which varies depending on their status. Children are cared for at home until the age of three after which they attend local institutions while adults receive education at the center. The staff includes pedagogues service workers a department manager and nurses. Volunteers run a thrift shop and café at the center. Read more here.


türkis / det turkise telt (Aarhus)

Turkis (music and culture venue) & Det Turkise Telt (the organisation behind) in Aarhus are  musical meeting place & platform where horizons are broadened and traditions find new life. It aims to foster curiosity through musical and cultural experiences promoting a more inclusive society by encouraging openness to the unfamiliar. They emphasises the importance of invitation and inclusion believing that engaging with different communities strengthens communal bonds. Embracing diversity they advocates for the representation of minorities and new societal groups in the cultural scene both as audiences and creators to enrich Aarhus and Denmark's cultural landscape. Read more here.

Buens Bogcafe er den første LGBT+ bogcafé i Skandinavien beliggende i Aalborgs centrum. Boghandlen er en socialt mødested for LGTB+ personer med møder og events.  Buen har været vært for arrangementer i forbindelse med lím artist placement workshops med Sall Lam Toro. Læs mere om Buen her.

Aalborg kvindekrisecenter er et krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn som tilbyder boliger, juridisk rådgivning, kurser og støtte til kvinder og børn, der genopbygger deres liv. Krisecentret er samarbejdspartner på programmet lim artist placements. Læs mere om Aalborg Kvindecenter her.
Enggården er en kollektivt drevet gård og tilbud til personer der lever med psykiske sårbarheder. Gården har en kreativ enhed, der skaber en daglig ramme for mennesker, hvis liv er blevet alvorligt forstyrret på grund af deres psykiske sygdom. Konceptet med et klubhus - som blev udviklet af Fountain House i 1940'erne - starter med ideen om, at "fællesskab er terapi." Enggården er værtsinstitution i lim artis placement samarbejdet med Inga Gerner Nielsen og Sóley Ragnarsdóttir.
Hjerterummet er et cafe og værested for personer med der oplever hjemløshed og social fordrivelse, der tilbyder måltider, hvilerum, aktiviteter, rådgivning og støtte til mennesker, der oplever hjemløshed. Læs mere her.


NICU på Aalborg Universitetshospital er en intensiv afdeling for for tidligt fødte børn og børn født med komplikationer og deres familier. Afdelingen leverer også postnatale uddannelsesprogrammer for familier med for tidligt fødte børn. Læs om vores samarbejde via lim artis placement collaboration med Sara Hagins.Sundhedsplejen står for lokale barselstilbud, husbesøg, klinikker, organiserer forældregrupper og leverer postnatal familieundervisning. Læs om vores samarbejde via lim artis placement collaboration med Sara Hagins.
Huset er et selvstændigt offentligt kulturhus med koncertsal, øverum, keramik og læderværksted, atelier, mødelokaler, udstillingslokaler, veganske cafeer og en kunstnerlejlighed. Mange af vores besøgende, kuratorer og kunstnere fra andre byer og udlandet er ofte indkvarteret i Husets kunstnerbolig. Læs mere her.
Asylcenter Ranum, etableret i oktober 2012, fungerer som hovedcenter for Asylafdelingen med plads til op til 325 asylansøgere.  Centret beskæftiger forskellige medarbejdere, herunder pædagoger, en administrativ leder, teknikere, sygeplejersker og en sundhedsplejerske, der tilbyder omfattende støtte til beboerne. Læs mere her.
Asylcenter Holstebro, etableret i november 2014 i Dansk Metals tidligere kursuscenter, ligger 2,5 km fra Holstebro centrum og tæt på indkøbsmuligheder og togstation. Centeret huser 300 beboere, som selv står for dagligdags opgaver som rengøring og madlavning. Beboerne modtager en kontant ydelse hver 14. dag, som varierer afhængigt af deres status. Børn passes hjemme indtil tre år, hvorefter de går i lokale institutioner, mens voksne får undervisning på centeret. Personalet omfatter pædagoger, servicemedarbejdere, en afdelingsleder og sygeplejersker. Frivillige driver en genbrugsbutik og cafe på centeret. Læs mere her.

Turkis (musik- og kultursted) og Det Turkise Telt (organisationen bag) i Aarhus er et musikalsk mødested og platform hvor horisonter udvides og traditioner finder nyt liv. Det sigter mod at fremme nysgerrighed gennem musikalske og kulturelle oplevelser og promovere et mere inkluderende samfund ved at opmuntre til åbenhed over for det ukendte. De lægger vægt på betydningen af invitation og inklusion idet de tror på at engagement med forskellige fællesskaber styrker de sociale bånd. Ved at omfavne mangfoldighed arbejder de for repræsentation af minoriteter og nye samfundsgrupper i kulturlivet både som publikum og skabere for at berige Aarhus' og Danmarks kulturelle landskab. Læs mere her.